Кандидати који су распоређени у школу и смер гимназије, односно образовни профил, упис могу да обаве на следећи начин:

1) коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности или

2) непосредно у школи, када подносе следећа документа:
     1. пријаву за упис,
     2. уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи.

За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено Конкурсом није потребно подносити уверење о испуњавању здравствених услова.