Од 11.4.2019. до 24.5.2019. свакога дана ће један школски час трајати 60 минута.

Настава ће у преподневној смени почињати у 7:30, у поподневној у 14:00.

У четвртак 11.4. и петак 12.4. биће продужен 1. час.

Од 15.4. до 19.4. биће продужен 2. час.

Од 22.4. до 25.4. биће продужен 3. час.

Од 6.5. до 10.5. биће продужен 4. час.

Од 13.5. до 17.5. биће продужен 5. час.

Од 20.5. до 24.5. биће продужен 6. час.