21. новембар 2021. године

Др Бојан Јовановић, антрополог, одржао је предавање ученицима друштвено-језичког смера, на тему “Искушења виртуелног света”