Од уторка до четвртка, 05. до 07. априла 2022. године у свим средњим школама у србији реализују се испити у оквиру Другог Пилотирања државне матуре.

У прилогу овог чланка су и Стручно упутство са прилогом у којем је коригован термин почетка полагања према инструкцијама Министарства.

Стручно упутство за срповођење пилотирања државне матуре у априлу 2022. године

Прилози Стручном упутству за спровођење пилотирања државне матуре у априлу 2022. године

 

ДОЗВОЉЕНИ ПРИБОР (ИСПИТИ ИЗ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА)

Шифра теста Испит Хемијска оловка Графитна оловка, гумица и резач Калкулатор* Прибор за цртање**
3001 Српски језик и књижевност

     
3101 Математика

3201 Енглески језик

     
3202 Италијански језик

     
3203 Немачки језик

     
3204 Руски језик

     
3205 Француски језик

     
3206 Шпански језик

     
3301 Биологија

 
3302 Физика

3303 Хемија

 
3401 Географија

 
3402 Историја

     
3501 Српски као нематерњи језик

     

* Калкулатор са основним рачунским операцијама, који није програмабилан / ** Шестар и два троугла