1) Упис ученика у 2., 3. и 4. разред је 29. и 30.08.2022. године, од 9-13 часова у просторијама школе. Неопходна је Пријава за упис (купује се у књижари) и Сведочанство о претходно завршеном разреду. Упис ће се вршити по следећем распореду:
2. разред – учионица 20
3. разред – учионица 24
4. разред – учионица 25
 
2) Школска 2022/2023. година, почиње 01.09.2022. године. Гимназија “Бора Станковић” је у послеподневној смени. Настава почиње у 14 часова, када је и пријем првака, у свечаној сали школе.
 
3) Информације о уџбеницима који ће се користити ове школске године, ученици ће добити од предметних наставника.
 
4) У наставку се налази распоред звоњења за 01. и 02. септембар
 
Четвртак, 01.09.2022. године
ЧОС 14.00 – 15.00
1. 15.05 – 15.35
2. 15.40 – 16.10
3. 16.25 – 16.55
4. 17.00 – 17.30
5. 17.40 – 18.10
6. 18.15 – 18.45
7. 18.50 – 19.20
 
Петак, 02.09.2022. године
1. 14.00 – 14.35
2. 14.40 – 15.15
          15 мин.
3. 15.30 – 16.05
4. 16.10 – 16.45
          10 мин.
5. 16.55 – 17.30
6. 17.35 – 18.10
7. 18.15 – 18.50