Projekat „Aktivni 5“ sprovodi Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM 018) u saradnji sa 7 srednjih škola iz Niša – Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”, Gimnazija “Bora Stanković”, Ugostiteljsko-turistička škola Niš, Umetnička škola Niš, Medicinska škola “Dr Miodrag Lazić”, Pravno-poslovna škola Niš i Trgovinska škola Niš, Društva Roma „Prokuplje“ i 2 srednje škole iz Prokuplja -Poljoprivredna škola “Radoš Jovanović Selja” i Tehnička škola “15. Maj“. Cilj svih aktivnosti je da mladi ljudi budu pokretači i predlože i sprovedu akcije koje će imati najveći uticaj na mlade u Nišu i Prokuplju, odnosno da aktivnosti za mlade budu kreirane i sprovedene od strane mladih, a posebno u duhu potreba mladih u vreme pandemije. Projekat “Aktivn 5” finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

#Aktivni #kom018 #omladinaisport #mladi

Project “Active 5” is implemented by Club for Youth Empowerment 018 (KOM 018), in cooperation with 7 high schools from Nis – The First Gymnasium “Stevan Sremac”, Gymnasium “Bora Stankovic”, Gastronomy and Tourism School Nis, Art School Nis, Medical School “Dr Miodrag Lazic”, Law and Business School Nis and Trade School Nis, Roma Association “Prokuplje” and 2 high schools from Prokuplje – Agricultural School “Rados Jovanovic Selja” and Technical School “May 15”. Goal of the activities is for young people to be the initiators and propose and implement actions that will have the greatest impact on young people in Nis and Prokuplje, i.e. for youth activities to be created and implemented by young people, especially in the spirit of youth needs during a pandemic. Project “Aktivni 5 ”is financed by the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia.