Српски језик и књижевност

др Ана Стишовић Миловановић, др Оливера Радуловић и др Вукосава Живковић, Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа, Едука

др Ана Стишовић Миловановић и др Вукосава Живковић, Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа, Едука

др Оливера Радуловић и Јелена Журић, Читанка трећи разред гимназија и средњих стручних школа, Едука

др Јеленa Ангеловски и Јеленa Журић, Читанка четврти разред гимназија и средњих стручних школа, Едука

Живојин Станојчић и Љубомир Поповић, Граматика српскога језика, уџбеник за 1, 2, 3. и 4. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства

 

Енглески језик

1. разред (сви смерови)

OUTCOMES (Intermediate), издавач National Geographic

2. разред (сви смерови)

WAY-UP 2 (Intermediate), издавач Klett

3. разред (сви смерови с тим што ће математички и рачунарски смер, користити књигу 2 године)

SUCCESS (Upper Intermediate), издавач Pearson Longman

4. разред (сви смерови)

WAY-UP 4 (Upper Intermediate), издавач Klett

 

Немачки језик

1.       Први разред  (сви смерови) Direkt  I, издавач: Klett,

          Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ђвиковска, Олга Вомачкова

2.       Други разред  (сви смерови) Direkt  II, издавач: Klett,

          Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ђвиковска, Олга Вомачкова

3.       Трећи резред (сви смерови) Direkt  III, издавач: Klett,

          Аутори: Ђорђо Мота, Весна Николовски, Беата Ђвиковска, Олга Вомачкова

4.       Четврти разред (сви смерови) Direkt  IV,  издавач: Klett,

           Аутори:  Ђорђо Мота, Весна Николовски, Габријела Монтали, Данијела Мандели, Нађа Чернохаус Линзи

 

Италијански језик

1. разред (сви смерови)

Nuovo progetto italiano 1a, T.Martin, S.Magnelli, Edilingua

2. разред (сви смерови)

Nuovo progetto italiano 1b,  T.Martin, S.Magnelli, Edilingua

3. разред (сви смерови)

Nuovo progetto italiano 2b, T.Martin, S.Magnelli, Edilingua 

4. разред (сви смерови)

Nuovo progetto italiano 3, T.Martin, Edilingua

 

Француски језик

1. разред (сви смерови)

BELLEVILLE  1         уџбеник и радна свеска

                                         Аутори:           Flore Cuny, Anne-Marie Johnson

                                         Издавач:          Cle International  /   Datastatus

2. разред (сви смерови)

BELLEVILLE  1        уџбеник и радна свеска

                                        Аутори:      Thierry Gallier, Odile Grand-Clément

                                        Izdavač:       Cle International  /   Datastatus

3. разред (сви смерови)

BELLEVILLE  2        уџбеник и радна свеска

                                         Аутори:       Odile Grand-Clément, Thierry Gallier

                                         Издавач:      Cle International  /   Datastatus

4. разред (сви смерови)

BELLEVILLE  3        уџбеник и радна свеска

                                         Аутори:       Odile Grand-Clément, Aline Volte, Thierry Gallier, Vicki Moore

                                         Издавач:      Cle International  /   Datastatus

 

Музичка култура

I, II, III и IV разред језичког, математичког и информатичког одељења користи уџбеник
МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА СРЕДЊЕ СКОЛЕ
Томислав Братић, Миливоје Драгутиновић, ЗУНС

 

Географија

1. разред

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић, Географија 1, уџбеник за први разред гимназије, Клетт

2. разред

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић, Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Клетт

3. разред

Винко Ковачевић, Босиљка Младеновић Кљајић, Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, Клетт

 

Биологија

I разред

Биологија за I разред гимназије и пољопривредне школе, ЗУНС

Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић

Уз додатак одабраних поглавља из уџбеника за III и IV разред природно-математичког смера, а све због још увек необјављеног јединственог уџбеника, који прати нови, реформисани план и програм.

 

II разред природно-математички смер

Биологија за II разред гимназије природно-математичког смера и II разред пољопривредне школе, ЗУНС

Бригита Петров, Милош Калезић

 

II разред друштвено-језички смер

Биологија за II разред гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС

Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић

 

III разред рачунарског смера

Одабрана поглавља из уџбеника за I и II разред гимназије природно-математичког смера, због непостојања јединственог уџбеника за овај смер.

 

III разред природно-математички смер

Биологија за III разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС

Радомир Коњевић, Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић

 

III разред друштвено-језички смер

Биологија за III разред гимназије друштвено-језичког смера, ЗУНС

Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевић, Надежда Недељковић, Драгана Цветковић

 

IV разред рачунарског смера

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС

Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић

 

IV разред природно-математички смер

Биологија за IV разред гимназије природно-математичког смера, ЗУНС

Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић

 

Историја

ПРВИ РАЗРЕД

-рачунарски смер:

Историја за први разред средњих стручних школа, Драгољуб М. Кочић, ЗУНС

-природно математички и друштвено језички смер:

Историја за први разред гимназије свих смерова, Татјана Катић, Душан Илијин, ЗУНС

ДРУГИ РАЗРЕД

-рачунарски смер:

Историја за други разред средњих стручних школа, Иван М. Бецић, ЗУНС

-природно математички смер:

Историја за други разред гимназије природно математичког смера, Душко Лопандић, Александра Колаковић, Ивана Петровић, Логос

-друштвено језички смер:

Историја за други разред гимназије друштвено језичког смера, Радивој Радић, Јасмина Милановић, Фреска

ТРЕЋИ РАЗРЕД

-природно математички смер:

Историја за трећи разред природно математичког и четврти разред друштвено језичког смера, Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, ЗУНС

-друштвено језички смер:

Историја за трећи разред гимназије друштвено језичког смера и гимназија општег типа, Александра Колаковић, Мања Милиновић, Логос

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

-друштвено језички смер:

Историја за трећи разред природно математичког и четврти разред друштвено језичког смера, Ђорђе Ђурић, Момчило Павловић, ЗУНС

 

Психологија

Уџбеник за други разред гимназије, Драгана Ђурић, Ивана Бојовић, Клетт, Београд

 

Социологија

Социологија, Владимир Вулетић, Клетт

 

Устав и права грађана

Устав и права грађана, Милан Гачановић, Клетт

 

Физика

Разред Рачунарски смер Природно-математички и билингвални смер Друштвено-језички смер
I Физика 1 – Уџбеник за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 1 – Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

Физика 1 – Уџбеник за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 1 – Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

Физика 1 – Уџбеник за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 1 – Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

II Физика 2 – Уџбеник за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 2 – Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд

Физика 2 – Уџбеник за 2. разред гимназије природно-математичког смера, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 2 – Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд

Физика за 2. разред гимназије, општи и друштвено-језички смер, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, Јован Шетрајчић, Завод за уџбенике, Београд

 

Физика 2 – Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназије, Наташа Чалуковић и Наташа Каделбург, Круг, Београд

III Физика 3 – Уџбеник за 3. разред гимназије, Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Клет, Београд

 

Физика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд

Физика 3 – Уџбеник за 3. разред гимназије, Драгољуб Белић, Марина Радојевић, Клет, Београд

 

Физика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд

Физика 3 – Уџбеник за 3. разред гимназије друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Зоран Распоповић, Завод за уџбенике, Београд

 

Физика 3 – Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург и Коста Панић, Круг, Београд

IV Физика 4 – Уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет, Београд

 

Астрономија – уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, Олга Атанацковић, Клет, Београд

 

Физика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 4 – Уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, Иван Аничин, Клет, Београд

 

Астрономија – уџбеник за 4. разред гимназије природно-математичког смера, Олга Атанацковић, Клет, Београд

 

Физика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

Физика 4 – Уџбеник за четврти разред гимназије општег и друштвено-језичког смера, Милан Распоповић, Завод за уџбенике, Београд

 

Физика 4 – Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназије, Наташа Чалуковић, Круг, Београд

 

 

Математика

I разред

Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназија и средњих стручних школа”, Небојша Икодиновић, Кlett

 

II разред

Рачунарски и природно-математички смер

Математика за други разред средње школе, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић, Klett

Друштвено-језички смер

Математика за други разред средње школе, Г. Војводић, Р. Деспотовић, В. Петровић, Р. Тошић, Б. Шешељ

 

III разред

Рачунарски и природно-математички смер

Математика са збирком задатака за III разред средње школе – за гимназију општу и природно-математичког смера, Ј. Кечкић, ЗУНС, Београд

Друштвено-језички смер                                                

Математика са збирком задатака за III разред средње школе- за друштвено-језички смер гимназије, Г. Војводић, Ђ. Паунић, Р. Тошић

 

IV разред

Рачунарски и природно-математички смер

Математика са збирком задатака за IV разред средње школе, М. Обрадовић, Д. Георгијевић, ЗУНС, Београд

Друштвено-језички смер

Математика са збирком задатака за IV разред средње школе- друштвено језички смер, Е. Пап, З. Лозанов Црвенковић, ЗУНС, Београд

 

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ      

Сви смерови и сви разреди користе збирке задатака у договору са професором:

 

Збирка решених задатака из математике1, В. Богославов, ЗУНС, Београд      

Збирка решених задатака из математике2, В. Богославов, ЗУНС, Београд      

Збирка решених задатака из математике3, В. Богославов, ЗУНС, Београд      

Збирка решених задатака из математике4, В. Богославов, ЗУНС, Београд      

 

Збирка задатака и тестова за 1. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг

Збирка задатака и тестова за 2. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг

Збирка задатака и тестова за 3. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг

Збирка задатака и тестова за 4. разред гимназија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг

 

Рачунарство и информатика

Природно-математички и друштвено-језички смер смер

Први разред

Филип Марић: Информатика, уџбеник за први разред гимназије, Клет, Београд, 2014.

Други разред

Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин: Информатика, уџбеник за други разред гимназије, Клет, Београд, 2015.

Трећи разред

Филип Марић: Информатика, уџбеник за трећи разред гимназије, Клет, Београд, 2016.

Милан Чабаркапа: Рачунарство и информатика за трећи разред гимназије, Круг, Београд, 2004.

Станка Матковић, Душа Вуковић, Мијодраг Ђуришић: Основи програмирања, Програмски језик С#, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Четврти разред

Филип Марић: Рачунарство и информатика, уџбеник за четврти разред гимназије, Клет, Београд, 2017.

Одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

Први разред – Примена рачунара

Филип Марић: Информатика, уџбеник за први разред гимназије, Клет, Београд, 2014.

Филип Марић, Срђан Трајковић, Душко Трифуновић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин: Информатика, уџбеник за други разред гимназије, Клет, Београд, 2015.

Први разред – Програмирање

Милан Чабаркапа, С основи програмирања, Круг, Београд

Милан Чабаркапа, Станка Матковић, С/С++ збирка задатака, Круг, Београд