Професори којима се можете јавити за такмичењa:

Редни број
Предмет
Професор
1.Српски језикМанић Милена
2.МатематикаКваић Слађана
3.ИнформатикаСтанковић Дејан
4.ФизикаСтаменковић Марина
5. Хемија Стојановић Сандра
6.Ликовна и музичка култура Коцић Тања
7.ФизичкоАрнаутовић Тања
8. ИсторијаТодоровић Оливера
9.ГеографијаАндрић Милена
10.БиологијаМанојловић Јасмина
11.Социологија, филозофија, психологија, устави и права грађанаПавловић Христина
12.Енглески језикРаденковић Нада
13.Немачки језикСтојановић Татјана
14.Француски, италијански, латински, руски језикМилановић Александра