Програм за прву годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4144
2.I страни језик2
72
3.Историја272
4.Физика272
5.Географија272
6.Хемија272
7.Физичко васпитање272
8.Уметност136
9.Математика5180
10.Примена рачунара272
11.Рачунарски системи272
12.Програмирање и програмски језици3108
СВЕГА:301080

 

Програм за прву годину и број часова - факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик2
72
СВЕГА:272

 

Програм за другу годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.Психологија272
4.Историја272
5.Физика3108
6.Географија272
7.Хемија136
8.Физичко васпитање272
9.Математика5180
10.Примена рачунара272
11.Програмирање и програмски језици4144
12.Оперативни системи и рачунарске мреже136
СВЕГА:301080

 

Програм за другу годину и број часова - факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик2
72
СВЕГА:272

 

Програм за трећу годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.Физика3108
4.Биологија3108
5.Математика5180
6.Физичко васпитање272
7.Дискретна математика272
8.Примена рачунара272+30
9.Програмирање и програмски језици272+30
10.Модели и базе података272
11.Напредне технике програмирања272
12.Рачунарство и друштво136
СВЕГА:301080

 

Програм за трећу годину и број часова - факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик2
72
2.Филозофија природних наука136
3.Геометрија и визуелизација272
СВЕГА:5180

 

Програм за четврту годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4128
2.I страни језик264
3.Филозофија264
4.Биологија396
5.Физика5160
6.Математика5160
7.Физичко васпитање264
8.Примена рачунара264
9.Модели и базе података264+40
10.Напредне технике програмирања264+20
СВЕГА:30960

 

Програм за четврту годину и број часова - факултативни предмети

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.II страни језик2
64
2.Филозофија природних наука132
СВЕГА:5180