Пријем родитеља

Редни број
Име и презиме
Преподневна смена
Поподневна смена
1.Ђорђевић Нађасреда 4. чассреда 4. час
2.Манић Миленапонедељак 4. часпонедељак 4. час
3.Вељковић Милкауторак 5. часуторак 5. час
4.Марковић Љиљанасреда 13:00-13:30среда 19:20-19:50
5.Стевановић Анапонедељак 9:20-9:40понедељак 15:35-15:55
6.Петровић Данијелачетвртак-велики одморчетвртак-велики одмор
7.Живковић Млађануторак 3. чассреда 3. час
8.Станковић Веснауторак 4. часуторак 4. час
9.Раденковић Надасреда после 6. часасреда после 6. часа
10.Крстић Татјанауторак 5. часуторак 5. час
11.Стојановић Татјанапетак 7. часпетак 7. час
12.Стојковић Слађануторак 6. часуторак 16:20-17:00
13.Пејић Соњапетак 7. часпетак 7. час
14.Станковић Валентиначетвртак-велики одморчетвртак-велики одмор
15.Симоновић Јовић Миленапонедељак-разредни часпонедељак-разредни час
16.Јовановић Наталијапонедељак 13:50-14:35понедељак 16:15-17:00
17.Милановић Александрасреда 6. чассреда 6. час
18.Митић Андрејсреда 4. час
19.Павловић Христина
20.Лазаревић Брдар Катаринапетак 4. часуторак 5. час
21.Мојашевић Сандрачетвртак 4.часчетвртак 4.час
22.Тодоровић Оливерачетвртак 4.часчетвртак 4.час
23.Петровић Владанапонедељак 9:10-9:30четвртак 13:00-13:15
24.Павловић Ружицачетвртак 12:00-12:15четвртак 18:15-18:30
25.Вељковић Анапетак 4. часпетак 4. час
26.Милена Андрићчетвртак 9:20-9:40четвртак 15:35-15:55
27.Стефановић Горицасреда 5. чассреда 5. час
28.Митић Снежана
29.Манојловић Јасминапонедељак, среда 4. часпонедељак, среда 4. час
30.Радоњић Иванауторак-велики одморуторак-велики одмор
31.Јанковић Снежанасреда-велики одморсреда-велики одмор
32.Ивковић Братиславчетвртак 2.часчетвртак 2.час
33.Раденковић Лазаруторак-велики одмор
34.Младеновић Жељко
35.Димитријевић Милош
36.Тонса Иваначетвртак-велики одморчетвртак-велики одмор
37.Стојановић Сандрапонедељак 3. часпонедељак 3. час
38.Милић Јеленачетвртак 3.часчетвртак 3.час
39.Миладиновић Љиљаначетвртак 4.часчетвртак 4.час
40.Кваић Слађаначетвртак 4.часчетвртак 4.час
41.Милошевић Иванапонедељак-велики одморпонедељак-велики одмор
42.Тотић Ненадпетак 4. часпетак 4. час
43.Милетић Илић Анасреда-велики одморсреда-велики одмор
44.Милошевић Тамарапетак 2. часпетак 2. час
45.Станојевић Анапетак 3. часпетак 3. час
46.Станковић Дејанпонедељак 3. часпонедељак 3. час
47.Ивановић Милансреда-велики одморсреда-други велики одмор
48.Ранђеловић Бранислав
49.Пешић Мајачетвртак-велики одморчетвртак-велики одмор
50.Крстовић Митарпетак-велики одморпетак-велики одмор
51.Пејчић Дејан
52.Ђуришић Андрија
53.Михајловић Владан
54.Младеновић Мирјана
55.Димковски Николасреда 3. чассреда 3. час
56.Петровић Љубицапосле 6. часа сваког данапосле 6. часа сваког дана
57.Урбанчић Марко
58.Арнаутовић Тањауторак 3. часуторак 3. час
59.Коцић Тањачетвртак 3.часчетвртак 3.час
60.Стојадиновић Илијапонедељак после 7. часапонедељак после 7. часа
61.Станковић Никола
62.Илић Јана
63.Крстић Даркосреда 7. чассреда 7. час