Програм за прву годину и број часова

Ред. бр.
Предмет
Недељни фонд
Годишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4148
2.I страни језик2
74
3.II страни језик274
4.Латински језик274
5.Историја274
6.Географија274
7.Биологија274
8.Математика4148
9.Физика274
10.Хемија274
11.Рачунарство и информатика274
12.Музичка култура137
13.Ликовна култура137
14.Физичко васпитање274
СВЕГА:301110

 

Програм за другу годину и број часова

Ред. бр.
Предмет
Недељни фонд
Годишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4140
2.I страни језик3
70
3.II страни језик270
4.Латински језик270
5.Психологија270
6.Историја270
7.Географија270
8.Биологија270
9.Физика270
10.Хемија270
11.Математика3140
12.Рачунарство и информатика-60
13.Музичка култура135
14.Ликовна култура135
15.Физичко васпитање270
СВЕГА:301110

 

Програм за трећу годину и број часова

Ред. бр.
Предмет
Недељни фонд
Годишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност5180
2.I страни језик5180
3.II страни језик272
4.Филозофија272
5.Историја3108
6.Географија272
7.Биологија272
8.Математика272
9.Физика272
10.Рачунарство и информатика136+30
11.Музичка култура136
12.Ликовна култура136
13.Физичко васпитање270
СВЕГА:301110

 

Програм за четврту годину и број часова

Ред. бр.
Предмет
Недељни фонд
Годишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност5160
2.I страни језик4
128
3.II страни језик264
4.Устав и права грађана132
5.Социологија396
6.Филозофија396
7.Историја396
8.Математика264
9.Физика264
10.Рачунарство и информатика132+30
11.Музичка култура132
12.Ликовна култура132
13.Физичко васпитање264
СВЕГА:30990