Распоред припремне наставе у недељи пред пријемни испит

Припремна настава из биологије  и хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до петка 31.5.2019. од 12:00.:

– понедељак 27.5.2019. хемија;

– уторак 28.5.2019. хемија;

– среда 29.5.2019. хемија;

– четвртак 30.5.2019. биологија;

– петак 31.5.2019. хемија.

Припремна настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до четвртка 30.5.2019. од 12:00.

Пријемни испит из енглеског језика

Пријемни испит из енглеског језика се састоји из два дела и полаже се два дана:

1. дан (субота 25.мај): израда писменог теста из енглеског језика;

2.дан (недеља 26.мај): усмена провера знања енглеског језика.

Писмени тест се састоји из три дела:

1.провера вештине разумевања слушањем (20 минута);

2.провера вештине разумевања читањем (30 минута);

3.провера вештине писања састава (40 минута).

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају текст који се емитује као аудио запис или га чита члан комисије. после првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута). За време другог слушања истовремено прате задатке, а треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора кроз разговор са кандидатом који обухвата теме из свакодневног живота. Ученик има право да се неколико минута припреми за излагање, а разговор траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање усменог дела испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника.

Коначан број бодова се добија сабирањем бодова са писменог и усменог дела теста.

Распоред бесплатне припремне наставе за текућу недељу

Припремна настава из биологије  и хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију:

– понедељак 20.5.2019. од 13:30  хемија;

– уторак 21.5.2019. од 13:00 биологија;

– среда 22.5.2019. од 13.30 хемија;

– четвртак 23.5.2019. од 14:00 биологија;

– петак 24.5.2019. од 13.30 хемија.

Припремна настава из енглеског језика за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у природно-математичко двојезично српско-енглеско тзв. билингвално одељење је у уторак 21.5.2019. од 13:30.

Припремна настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у петак 24.5.2019. од 14:00.