Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита је у четвртак 6.6.2019. од 8:00 до 16:00.

У периоду од 8:00 до 13:00 ученици у присуству родитеља могу извршити увид у тестове са пријемних испита и поднети жалбу на резултате.

Комисије ће разматрати жалбе од 13:00 до 16:00.

Прелиминарни резултати пријемних испита

Прелиминарне резултате пријемних испита ученици могу погледати на огласној табли у холу школе.

Максималан број поена на испиту из енглеског језика је 20 (15 на писменом делу испита и 5 на усменом делу испита). Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 14 поена. 

Максималан број поена на пријемном испиту из биологије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Максималан број поена на пријемном испиту из хемије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Рачуна се да је ученик положио пријемни испит за биохемијско одељење ако је положио било који предмет. Уколико је ученик положио оба предмета, рачуна се бољи резултат.

Максималан број поена на пријемном испиту из математике је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. 

 

 

Пријемни испити

Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима за биологију и хемију одржаће се у суботу, 1.јуна у 14:00 и то: биологија од 14 до16, хемија од 16:30 до 18:30.

  1. Ученици треба да буду у школи у 13:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, калкулатор са основним рачунским операцијама;
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

Полагање пријемног испита из математике за ИТ одељење одржаће се у недељу, 2.јуна у 10:00 у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу.

  1. Ученици треба да буду у школи у 9:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама(сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење);
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.