Програм за прву годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4148
2.I страни језик2
74
3.II страни језик274
4.Латински језик274
5.Историја274
6.Географија*274
7.Биологија274
8.Математика4148
9.Физика*274
10.Хемија*274
11.Рачунарство и информатика*274
12.Музичка култура137
13.Ликовна култура137
14.Физичко васпитање274
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за другу годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3105
2.I страни језик270
3.II страни језик270
4.Психологија*270
5.Историја270
6.Географија*270
7.Биологија270
8.Физика*3105
9.Хемија*3105
10.Математика*5175
11.Рачунарство и информатика*-60
12.Музичка култура135
13.Ликовна култура135
14.Физичко васпитање270
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за трећу годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност3108
2.I страни језик272
3.II страни језик272
4.Филозофија*272
5.Историја272
6.Географија272
7.Биологија3108
8.Математика*5180
9.Физика*3108
10.Хемија3108
11.Рачунарство и информатика*136+30
12.Физичко васпитање272
СВЕГА:301110
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.

 

Програм за четврту годину и број часова

Ред. бр.ПредметНедељни фондГодишњи фонд
1.
Српски језик и књижевност4128
2.I страни језик2
64
3.II страни језик264
4.Устав и права грађана132
5.Социологија264
6.Филозофија264
7.Биологија*396
8.Математика*4128
9.Физика5160
10.Хемија*264
11.Рачунарство и информатика*132+30
12.Физичко васпитање264
СВЕГА:30990
НАПОМЕНА: Предмети означени * се слушају на енглеском језику.