Корисник
Присутни сте као гост.
Желите да резервишете књигу? Пријавите се.
 

4606 наслова (приказујем 1171 - 1200)

Списак наслова


Име дела Име аутора Бр. књига Страна
Алгебра II- за више разреде гимназија Кисељов, Александар 1 / 1 230
Геометрија за више разреде средњих школа Карљиковић, Риста 1 / 1 186
Алгебра први део Карамата, Јован 1 / 1 139
Аритметика и алгебра за III разред средњих школа Стајић, Властимир 1 / 1 129
Виша математика I део Светозар Вукадиновић, Дејан Сучевић 1 / 1 518
Коначно димензионални векторски простори и примјене Курепа, Светозар 1 / 1 788
Савезна и републичка такмичења средњошколаца Ашик 1 / 1 297
Пролегомена математици Кирин, Владимир 1 / 1 31
Аналитичка геометрија II Салтиков, Н. 1 / 1 316
Виша алгебра друга књига Курепа, Ђуро 1 / 1 450
Алгебра за више разреде гимназија Кисељов, Александар 1 / 1 230
Алгебра за IV разред средњих школа Стајић, Властимир 1 / 1 129
Збирка задатака из алгебре Паунић, Ђура 1 / 1 267
Аналитичка геометрија у простору Стефановић, Ратомир 1 / 1 159
Комплексан број са примарном на елементарну геометрију Карамата, Јован 1 / 1 157
Изабрана поглавља математика 2 / 1 / 1 188
Изабрана поглавља математика 1 / 1 / 1 247
Збирка задатака из линеарне алгебре Чарловић, Лавослав 1 / 1 229
Збирка задатака из алгебре Минтаковић, Стјепан 1 / 1 128
Равнинске кривуље Савелов, А.А. 1 / 1 383
Виша алгебра Бандић, Иван 1 / 1 141
Савремени приступ наставе и математике Прешић, Славиша 1 / 1 188
Савезна и републичка математичка такмичења средњошколаца Ашић 1 / 1 297
Први конгрес математичара и физичара / 1 / 1 212
Увод у линеарну алгебру Курепа, Светозар 1 / 1 298
Алгебра II Кисељов, Александар 1 / 1 230
Седми конгрес натематичара, физичара и астронома Југославије. Саопштења / 1 / 1 274
Збирка решених задатака из више математике Дреновак, Мирослав 1 / 1 467
Збирка задатака из аналитичке геометрије у равни Стефановић, Ратомир 1 / 1 155
Збирка задатака из математике за други разред средње школе Дугошија, Ђорђе 1 / 1 239
 Ретка књига  Изнајмљена књига