Изборни програми

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност,радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.

Упис ученика у 1.разед

Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године је у понедељак 8.јула и уторак 9.јула, од 8:00 до 15:00 часова.

За упис ученика је потребно:

-пријава за упис у средњу школу;

-извод из матичне књиге рођених;

-сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал);

-уверење о положеном завршном испиту у основном образовању (оригинал).

Приликом уписа сви ученици прелиминарно бирају један од два понуђена изборна предмета: верска настава и грађанско васпитање.

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера прелиминарно бирају два од четири понуђена изборна програма: 

-језик, медији и култура;

-здравље и спорт;

-уметност и дизајн;

-примењене науке.

 

 

Такмичења која су од значаја за упис у специјализована одељења

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију су такмичења из биологије и хемије:

1) биологија:

– Такмичење из биологије – у организацији Српског биолошког друштва;

2) хемија:

– Такмичење из хемије – у организацији  Српског хемијског друштва.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику су такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је такмичење из страног језика, у организацији Друштва за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место.

 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита је у четвртак 6.6.2019. од 8:00 до 16:00.

У периоду од 8:00 до 13:00 ученици у присуству родитеља могу извршити увид у тестове са пријемних испита и поднети жалбу на резултате.

Комисије ће разматрати жалбе од 13:00 до 16:00.

Прелиминарни резултати пријемних испита

Прелиминарне резултате пријемних испита ученици могу погледати на огласној табли у холу школе.

Максималан број поена на испиту из енглеског језика је 20 (15 на писменом делу испита и 5 на усменом делу испита). Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 14 поена. 

Максималан број поена на пријемном испиту из биологије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Максималан број поена на пријемном испиту из хемије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Рачуна се да је ученик положио пријемни испит за биохемијско одељење ако је положио било који предмет. Уколико је ученик положио оба предмета, рачуна се бољи резултат.

Максималан број поена на пријемном испиту из математике је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. 

 

 

Пријемни испити

Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима за биологију и хемију одржаће се у суботу, 1.јуна у 14:00 и то: биологија од 14 до16, хемија од 16:30 до 18:30.

  1. Ученици треба да буду у школи у 13:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, калкулатор са основним рачунским операцијама;
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

Полагање пријемног испита из математике за ИТ одељење одржаће се у недељу, 2.јуна у 10:00 у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу.

  1. Ученици треба да буду у школи у 9:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама(сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење);
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

 

Распоред припремне наставе у недељи пред пријемни испит

Припремна настава из биологије  и хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до петка 31.5.2019. од 12:00.:

– понедељак 27.5.2019. хемија;

– уторак 28.5.2019. хемија;

– среда 29.5.2019. хемија;

– четвртак 30.5.2019. биологија;

– петак 31.5.2019. хемија.

Припремна настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до четвртка 30.5.2019. од 12:00.

Пријемни испит из енглеског језика

Пријемни испит из енглеског језика се састоји из два дела и полаже се два дана:

1. дан (субота 25.мај): израда писменог теста из енглеског језика;

2.дан (недеља 26.мај): усмена провера знања енглеског језика.

Писмени тест се састоји из три дела:

1.провера вештине разумевања слушањем (20 минута);

2.провера вештине разумевања читањем (30 минута);

3.провера вештине писања састава (40 минута).

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају текст који се емитује као аудио запис или га чита члан комисије. после првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута). За време другог слушања истовремено прате задатке, а треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора кроз разговор са кандидатом који обухвата теме из свакодневног живота. Ученик има право да се неколико минута припреми за излагање, а разговор траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање усменог дела испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника.

Коначан број бодова се добија сабирањем бодова са писменог и усменог дела теста.