ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

 

Обавештење о продужењу рока

 

Измена конкурсне документације

 

Обавештење о измени конкурсне документације

 

Измењене стране конкурсне документације

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

Питања и одговори-страна 1

 

Питања и одговори-страна 2

 

Обавештење о измени конкурсне документације 2

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Позив за подношење понуда

 

Конкурсна документација

 

Питања и одговори

 

Питања и одговори 2

 

Одлука о обустави поступка- страна1

Одлука о обустави поступка- страна2

Одлука о обустави поступка- страна3

Одлука о обустави поступка- страна4

Одлука о обустави поступка- страна5

 

Изборни програми

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА

Кроз изборни програм „језик, медији и култура»  ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима.

Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација, те да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Јавни наступ, Креатори и примаоци медијских порука и Вредности и култура.

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ

Oвај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота као и  да се понашају одговорно према здрављу.

Циљ учења овог програма је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређења здравља и културе телесног вежбања.

 Осим физичког васпитања и биологије комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље, Правилна исхрана и Физичко вежбање у спорту и рекреацији.

 

УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Љубитељи ликовног, српског, музичке културе и историје могу да изаберу програм «Уметност и дизајн», који је усмерен на развијање креативности и интелигенције, као и на отвореност за различите начине изражавања ставова и осећања. Предвиђено је да посебно утиче на развијање естетичке и компетенције за предузимљивост и орјентацију ка предузетништву.

Циљ учења овог предмета је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику , креативност,радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и  да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице.

Садржаји се реализују обрадом следећих тема: Инспирација и Обједињене уметности.

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ

Програм „Примењене науке“ би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Циљ учења овог програма је да допринесе развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој.

Садржаји се реализују кроз следеће теме: Увод у истраживање и Мој пројекат.

Упис ученика у 1.разед

Упис ученика у 1.разред школске 2019/2020. године је у понедељак 8.јула и уторак 9.јула, од 8:00 до 15:00 часова.

За упис ученика је потребно:

-пријава за упис у средњу школу;

-извод из матичне књиге рођених;

-сведочанство о завршеном основном образовању (оригинал);

-уверење о положеном завршном испиту у основном образовању (оригинал).

Приликом уписа сви ученици прелиминарно бирају један од два понуђена изборна предмета: верска настава и грађанско васпитање.

Приликом уписа ученици природно-математичког и друштвено-језичког смера прелиминарно бирају два од четири понуђена изборна програма: 

-језик, медији и култура;

-здравље и спорт;

-уметност и дизајн;

-примењене науке.

 

 

Такмичења која су од значаја за упис у специјализована одељења

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију су такмичења из биологије и хемије:

1) биологија:

– Такмичење из биологије – у организацији Српског биолошког друштва;

2) хемија:

– Такмичење из хемије – у организацији  Српског хемијског друштва.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику су такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику је такмичење из страног језика, у организацији Друштва за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место.

 

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита је у четвртак 6.6.2019. од 8:00 до 16:00.

У периоду од 8:00 до 13:00 ученици у присуству родитеља могу извршити увид у тестове са пријемних испита и поднети жалбу на резултате.

Комисије ће разматрати жалбе од 13:00 до 16:00.

Прелиминарни резултати пријемних испита

Прелиминарне резултате пријемних испита ученици могу погледати на огласној табли у холу школе.

Максималан број поена на испиту из енглеског језика је 20 (15 на писменом делу испита и 5 на усменом делу испита). Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 14 поена. 

Максималан број поена на пријемном испиту из биологије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Максималан број поена на пријемном испиту из хемије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Рачуна се да је ученик положио пријемни испит за биохемијско одељење ако је положио било који предмет. Уколико је ученик положио оба предмета, рачуна се бољи резултат.

Максималан број поена на пријемном испиту из математике је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена.