Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита је у четвртак 6.6.2019. од 8:00 до 16:00.

У периоду од 8:00 до 13:00 ученици у присуству родитеља могу извршити увид у тестове са пријемних испита и поднети жалбу на резултате.

Комисије ће разматрати жалбе од 13:00 до 16:00.

Прелиминарни резултати пријемних испита

Прелиминарне резултате пријемних испита ученици могу погледати на огласној табли у холу школе.

Максималан број поена на испиту из енглеског језика је 20 (15 на писменом делу испита и 5 на усменом делу испита). Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 14 поена. 

Максималан број поена на пријемном испиту из биологије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Максималан број поена на пријемном испиту из хемије је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. Рачуна се да је ученик положио пријемни испит за биохемијско одељење ако је положио било који предмет. Уколико је ученик положио оба предмета, рачуна се бољи резултат.

Максималан број поена на пријемном испиту из математике је 240 . Ученик је положио пријемни испит ако има најмање 120 поена. 

 

 

Пријемни испити

Полагање пријемног испита за ученике са посебним способностима за биологију и хемију одржаће се у суботу, 1.јуна у 14:00 и то: биологија од 14 до16, хемија од 16:30 до 18:30.

  1. Ученици треба да буду у школи у 13:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: хемијску оловку, графитну оловку, гумицу, калкулатор са основним рачунским операцијама;
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

Полагање пријемног испита из математике за ИТ одељење одржаће се у недељу, 2.јуна у 10:00 у Гимназији „Бора Станковић“ у Нишу.

  1. Ученици треба да буду у школи у 9:15;
  2. На огласној табли школе ће бити истакнут списак ученика по учионицама;
  3. Ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом ради идентификације;
  4. На клупи за рад могу да имају: флашицу са водом и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, хемијску оловку, графитну оловку, гумицу и калкулатор са основним рачунским операцијама(сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење);
  5. Мобилни телефон је забрањен на испиту.

 

Распоред припремне наставе у недељи пред пријемни испит

Припремна настава из биологије  и хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до петка 31.5.2019. од 12:00.:

– понедељак 27.5.2019. хемија;

– уторак 28.5.2019. хемија;

– среда 29.5.2019. хемија;

– четвртак 30.5.2019. биологија;

– петак 31.5.2019. хемија.

Припремна настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ће се реализовати свакодневно од понедељка 27.5. до четвртка 30.5.2019. од 12:00.

Пријемни испит из енглеског језика

Пријемни испит из енглеског језика се састоји из два дела и полаже се два дана:

1. дан (субота 25.мај): израда писменог теста из енглеског језика;

2.дан (недеља 26.мај): усмена провера знања енглеског језика.

Писмени тест се састоји из три дела:

1.провера вештине разумевања слушањем (20 минута);

2.провера вештине разумевања читањем (30 минута);

3.провера вештине писања састава (40 минута).

Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи.

У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају текст који се емитује као аудио запис или га чита члан комисије. после првог слушања добијају задатке и читају их (око 5 минута). За време другог слушања истовремено прате задатке, а треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.

Усмени део испита састоји се из провере вештине говора кроз разговор са кандидатом који обухвата теме из свакодневног живота. Ученик има право да се неколико минута припреми за излагање, а разговор траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање усменог дела испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника.

Коначан број бодова се добија сабирањем бодова са писменог и усменог дела теста.

Распоред бесплатне припремне наставе за текућу недељу

Припремна настава из биологије  и хемије за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију:

– понедељак 20.5.2019. од 13:30  хемија;

– уторак 21.5.2019. од 13:00 биологија;

– среда 22.5.2019. од 13.30 хемија;

– четвртак 23.5.2019. од 14:00 биологија;

– петак 24.5.2019. од 13.30 хемија.

Припремна настава из енглеског језика за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у природно-математичко двојезично српско-енглеско тзв. билингвално одељење је у уторак 21.5.2019. од 13:30.

Припремна настава из математике за ученике основних школа који су заинтересовани за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику је у петак 24.5.2019. од 14:00.

Награда за ликовни рад

Ученица наше школе, Јелена Мићић, одељења 3/3, (ментор Биљана Јовановић Крстић) ,награђена је похвалом за успешан ликовни рад на републичком такмичењу  са међународним учешћем , на конкурсу „ Светосавље и наше доба“.  Честитамо Јелени на запаженом успеху!

Награђени рад, Јелена Мићић 3/3

Светски Дан књиге

Чланови Библиотечке секције су 23.4.2019. обележили светски Дан књиге.

У Свечаној сали су изложене изузетно вредне књиге и промовисани су уџбеници “Оксфорда”, које је школа добила као донацију за билингвално одељење.